DEAEG1Y

Matematické modelování

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět navazuje na povinný doktorský předmět Teorie systémů a aplikovaná systémová věda. Cílem je vybavit studenty nejnovějšími znalostmi systémové modelové tvorby se zaměřením na konstrukční, algoritmické, implementační a uživatelské možnosti. Ústní zkouška má teoretickou a praktickou část. Téma projektu se sjednává s garantem předmětu a je zadáváno s přihlédnutím k tématu vlastní disertační práce doktoranda.

Kmenová literatura

1Anderson, D. R. at all: Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making, West Publ., New York, 1994
2Brožová, H., Houška, M.: Základní metody operační analýzy, ČZU Praha, 2003
3Brožová, H., Houška, M., Šubrt, T.: Modely pro vícekriteriální rozhodování, ČZU Praha, 2003.
4Dantzig, G. B.: Lineárné programovánie a jeho rozvoj, SVTL, Bratislava, 1966
5Gingel, V.: Modelovanie a simulácia na PC. Grada, Praha, 1992
6Gigch, J.P.: System Design Modeling and Metamodeling. Plenum Press, New York and London, 1991.
7Fiala, P: Skupinové rozhodování, VŠE, Praha 1997
8Fiala, P.: Modelování a analýza produkčních systémů, Professional Publishing, Praha 2002
9Checkland, P.: Systems Thinking, Systems Practice. John Wiley, Chichester, 1981.
10Checkland, P., Scholes, J.: Soft System Metodology In Action. John Wiley, Chichester, 1990
11Jablonský, Josef. Operační výzkum – Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha : Professional publishing, 2007. Turban, E.: Decision Support Systems. Wiley, 4th
12Stevenson, W. J.: Management science, Irwin, Boston, 1989
13Turban, E., Meredith, J. R.: Fundamentals of management science, Irwin, Boston, 1991
14Získal, J., Švasta, J., Brožová, H.: Systémová analýza a modelování II, ČZU PEF Praha, 2000.

Doporučená Literatura