DESEG3Y

Statistické modelování

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Statistika na úrovni magisterského studia.
Popis, cíl a formy výuky:Vybavit doktorandy metodologickým aparátem, potřebným pro kvalifikovanou tvorbu a korektní aplikaci statistických modelů, které nacházejí významné využití v ekonomickém respektive marketingovém významu. Ve výuce budou preferovány seminární formy a řízená individuální práce doktorandů (případové studie, projekty).

Kmenová literatura

1Anděl, J.: Statistické metody, MATFYZPRESS, Praha, 1998
2Dowdy, S., Wearden, S.: Statistics for Research, Wiley, New York, 1983
3Gujarati, D.: Essentials of Econometrics, Mc Graw Hill, Boston, 1992
4Neter, J., Wasserman, W., Kutner, M.H.: Applied Linear Statistical Models, Irwin, 1985
5Sachs, L.: Applied Statistics, Springer-Verlag, New York, 1984

Doporučená Literatura

1Grofík, R. a kol.: Štatistika, Príroda, Bratislava, 1987
2Hebák, P., Hustopecký, J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi, SNTL/ALFA, Praha, 1987
3Kába, B., Svatošová, L. Statistika, CREDIT, Praha, 2004
4Macháček, O. a kol.: Matematická statistika II, PEF VŠZ, Praha, 1990
5Svatošová, L., Hříbal, J., Volma, M.: Systém SAS – příručka pro uživatele, CREDIT, Praha, 2000