DESEN3Y

Analýza kategorizovaných dat

KSGarant předmětu: doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Statistika I. a II.
Popis, cíl a formy výuky:Předmět rozšiřuje statistické znalosti ze základních kurzů statistiky o specifické metody, vhodné pro analýzu kategorizovaných dat. Jedná se především o metody vhodné pro analýzu kontingenčních tabulek, logistickou regresi a logaritmicko-lineární modely.
Součástí kurzu bude také aplikace těchto metod na konkrétní datové soubory v programovém prostředí SPSS.

Kmenová literatura

1Agresti, A.: Categorical Data Analysis. Wiley, New York, 1990.
2Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Praha, 2002.
3Andersen, E.B. (1997): Introduction to the Statistical Analysis of Categorical Data. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, ISBN 3-540-62399-X.
4Good, P.: Permutation Tests. Springer, New York 1993.
5Haberman, S.J.: Analysis of Qualitative Data. Vol. I. Academic Press, New York 1978.
6Hebák, P. a kol.: Vícerozměrné statistické metody 3. Informatorium, Praha 2005, ISBN 80-7333-039-3.
7Johnson, V.E., Albert, J.H.(2000): Ordinal Data Modeling. New York: Springer-Verlag, ISBN 0-387-98718-5.
8Řehák, J., Řeháková, B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Academia, Praha 1986.
9Lindsey, J. K.: Introduction to Applied Statistics, a modelling approach. Oxford University Press New York 2004, 2nd ed., ISBN 0-19-852895-7.

Doporučená Literatura

1Hebák, P. a kol.: Vícerozměrné statistické metody (3). Informatorium, Praha 2005,ISBN 80-7333-039-3.
2Johnson, V.E., Albert, J.H.: Ordinal Data Modeling. Springer-Verlag, New York 2000, ISBN 0-387-98718-5.
3Lindsey, J.K.: Introduction to Applied Statistics, a modelling approach. Oxford University Press New York 2004, 2nd ed., ISBN 0-19-852895-7.
4McPherson, G.: Applying and Interpreting Statistics. New York 2001, Springer-Verlag, ISBN 0-387-95110-5.
5Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Portál, Praha 2004, ISBN 80-7178-820-1.
6Simonoff, J.S.:Analyzing Categorical Data. Springer-Verlag, New York 2003, ISBN 0-387-00749-0.
7Řezanková, H.: Analýza dat z dotazníkových šetření. Professional Publishing.Příbram 2007,ISBN 978-80-86946-49-8