DESEE3Y

Statistika pro sociology

KSGarant předmětu: doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je rozšířit statistické znalosti studentů doktorského studia o okruh metod, které jsou speciálně zaměřeny na analýzu dat ze sociologických průzkumů, především na analýzu kategoriálních dat. Důraz bude kladen také na schopnost samostatné aplikace těchto metod a interpretaci výsledků statistické analýzy, aby doktorandi mohli tyto metody plně využít při zpracování své disertační práce. Součástí výuky bude výpočetní zvládnutí jednotlivých metod v programovém prostředí SPSS.

Kmenová literatura

1Agresti, A.: Categorical Data Analysis. Wiley, New York, 1990.
2Good, P.: Permutation Tests. Springer, New York, 1993.
3Habermen, S.J.: Analysis of Quantitative Data. Vo. I. Academic Press, New York, 1978.
4Manuály programu SPSS.
5Řehák, J., Řeháková, B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Academia, Praha, 1986.
6Anděl, J.: Základy matematické statistiky. MFF UK, Praha, 2002.
7Lindsey J.K.: Introductory Statistics. Clarendon Press, Oxford, 1995.
8Simonoff, J.S.: Analyzing Categorical Data. Springer, New York, 2003.
9Anderson, E.B.: Introduction to the Statistical Analysis of Categorical Data. Springer, Berlin, 1997.
10Hebák, P.: Vícerozměrné statistické metody. III. díl. Informatorium, Praha, 2005.

Doporučená Literatura

1Anděl, J.: Základy matematické statistiky. MFF UK, Praha, 2002.
2Lindsey J.K.: Introductory Statistics. Clarendon Press, Oxford, 1995.
3Simonoff, J.S.: Analyzing Categorical Data. Springer, New York, 2003.
4Manuály programu SPSS.
5Řehák, J., Řeháková, B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Academia, Praha, 1986.
6Hebák, P.: Vícerozměrné statistické metody. III. díl. Informatorium, Praha, 2005.