DESEK5Y

Sociálně hospodářská statistika

KSGarant předmětu: prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:základní znalosti statistiky
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit doktorandy se základními zdroji informací, s náplní jednotlivých ukazatelů a základními kategoriemi z oblasti sociální a hospodářské.

Kmenová literatura

1Macháček, O., Majer, F.: Statistika II, VŠZ Praha,1982
2Seger, J., Hindls, R., Hronová, S.: Statistika v hospodářství, EC Publishing, Praha 1998
3Moravová, J.: Sociální statistika, VŠE Praha 1994
4Jílek, J,., Moravová, J., Hronová, S.: Sociálně hospodářská statistika I, VŠE Praha 1995
5Jílek, J,., Moravová, J., Hronová, S.: Sociálně hospodářská statistika II, VŠE Praha 1997

Doporučená Literatura

1Svatošová, L., Kába, B., Prášilová, M.: Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat. ČZU, Praha, 2004
2Seger, J., Hindls, R., Hronová, S.: Statistika v hospodářství, EC Publishing, Praha 1998
3Jílek, J,., Moravová, J., Hronová, S.: Sociálně hospodářská statistika I, VŠE Praha 1995
4Jílek, J,., Moravová, J., Hronová, S.: Sociálně hospodářská statistika II, VŠE Praha 1997