DESEN4Y

Statistické vícerozměrné metody

KSGarant předmětu: prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Znalost základních metod popisné a matematické statistiky
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit posluchače s metodikou a praktickým využitím vícerozměrných statistických metod.

Kmenová literatura

1Hebák, P., Hustopecký,J.:Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi, SNTL/ALFA, Praha 1987
2Lukasová,A., Šarmanová,J.: Metody shlukové analýzy, SNTL, Praha. 1985
3Seger,J., Hindls, R. : Statistické metody v tržním hospodářství, Victoria Publishing,Praha, 1983
4Svatošová,L., Hříbal,J., Volma,M. : Systém SAS - Příručka pro uživatele, ČZU , Praha 2000

Doporučená Literatura

1Hebák, P., Hustopecký,J.:Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi, SNTL/ALFA, Praha 1987
2Lukasová,A., Šarmanová,J.: Metody shlukové analýzy, SNTL, Praha. 1985
3Seger,J., Hindls, R. : Statistické metody v tržním hospodářství, Victoria Publishing,Praha, 1983
4Svatošová,L., Hříbal,J., Volma,M. : Systém SAS - Příručka pro uživatele, ČZU , Praha 2000