DESEI4Y

Statistické metody v managementu

KSGarant předmětu: prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Matematika a statistika na úrovni vysoké školy
Popis, cíl a formy výuky:Získat teoretické znalosti o statistických metodách vhodných ke zpracování dat pro řídící práce nanažera z hlediska efektivního vedení pracovních týmů a podnikatelských subjektů. Součástí výuky je zpracování samostatného projektu na reálných datech.

Kmenová literatura

1Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat - matematická statistika pro každého. Grada, Praha, 1992.
2Hebák, P.: Pravděpodobnostní rozhodování v ekonomických situacích. VŠE, Praha, 1998.
3Řehák, J., Bártová, I.: Statistika pro výzkum trhu a marketing. Centrum výuky SC C, Praha 1997.
4Seger, J., Hindls, R., Hronová, S.: Statistika v hospodářství. ETC Publishing, Praha, 1998.
5Hebák, P. a kol. : Vícerozměrné statistické metody 1. Informatorium, Praha, 2005. ISBN 80-7333-025-3.
6Hebák, P. a kol. : Vícerozměrné statistické metody 2. Informatorium, Praha, 2005. ISBN 80-7333-036-9.
7Hebák, P. a kol. : Vícerozměrné statistické metody 3. Informatorium, Praha, 2005. ISBN 80-7333-039-3.

Doporučená Literatura

1Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat - matematická statistika pro každého. Grada, Praha, 1992.
2Hebák, P.: Pravděpodobnostní rozhodování v ekonomických situacích. VŠE, Praha, 1998.
3Hebák, P., Hustopecký, J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. SNTL/ALFA, Praha, 1987.
4Řehák, J., Bártová, I.: Statistika pro výzkum trhu a marketing. Centrum výuky SC C, Praha 1997.
5Seger, J., Hindls, R., Hronová, S.: Statistika v hospodářství. ETC Publishing, Praha, 1998.
6Řezanková, H., Húsek, D., Snášel, V. : Shluková analýza dat. Professional Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-26-9.