DENEJ3Y

Hospodářské politiky

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je získání znalostí a schopností orientace v základních teoretických přístupech k hospodářské politice, včetně analýzy praktických aplikací jejích nástrojù ve vyspělých tržních ekonomikách.

Kmenová literatura

1Froyen, P.: Economic Policy, Theories and aplications, Mc.Grow Hill, 1998
2Mach, M.: Makroekonomie III. díl, VŠE, Praha, 1999
3Slaný, A., Žák, M.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika, Praha, C.H. Beck, 2003
4Kliková, Ch., Kotlán, I.: Hospodářská politika, Ostrava, Institut vzdělávání Sokrates, 2006

Doporučená Literatura

1Froyen, P. Economic Policy, Theories and aplications, Mc.Grow Hill, 1998
2Mach, M. Makroekonomie III. díl, VŠE, Praha, 1999
3Slaný, A., Žák, M. Makroekonomická analýza a hospodářská politika, Praha, C.H. Beck, 2003
4Kliková, Ch., Kotlán, I. Hospodářská politika, Ostrava, Institut vzdělávání Sokrates, 2006