DENEJ4Y

Mezinárodní ekonomie

KETGarant předmětu: doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je seznámit posluchače s teoretickými základy mezinárodních ekonomických vztahù, jak na makroúrovni, tak na mikroúrovni. Mezinárodní toky statků, služeb a kapitálu jsou důležitým činitelem působícím na základní národohospodářské agregáty a efektivnost fiskálních a monetárních politik země. Kurz doplňuje znalosti posluchačů o vnější sektor ekonomiky.

Kmenová literatura

1Mach, M. Makroekonomie, 3. část, Melandrium, 2002
2Soukup, A. Mezinárodní ekonomie, Praha, VIP Books, 2008
3Krugman, P.R., Obstfeld, M. International Economics, Theory and Policy. 4th Ed. New York: Addison – Wesley Longmann Inc., 1997
4Skořepa, M. „Daniel Kahneman a psychologické základy ekonomie“, Politická ekonomie, 52 (2), pp.247 - 255, 2004
5Starmer, C. „Developments in Non-expected Utility Theory: The Hunt For A Descriptive Theory of Choice Under Risk“, Journal of Economic Literature, 38, pp. 332 – 382, 2000

Doporučená Literatura

1Mach, M. Makroekonomie, 3. část, Melandrium, 2002
2Soukup, A. Mezinárodní ekonomie, Praha, VIP Books, 2008
3Krugman, P.R., Obstfeld, M. International Economics, Theory and Policy. 4th Ed. New York: Addison – Wesley Longmann Inc., 1997
4Skořepa, M. „Daniel Kahneman a psychologické základy ekonomie“, Politická ekonomie, 52 (2), pp.247 - 255, 2004
5Starmer, C. „Developments in Non-expected Utility Theory: The Hunt For A Descriptive Theory of Choice Under Risk“, Journal of Economic Literature, 38, pp. 332 – 382, 2000