ERE70Z

Provozní řízení PAE KS

KRGarant předmětu: Ing. Václav Kala, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 12
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu, zápočet
Předpoklady:Provoz a hospodaření podniků
Popis, cíl a formy výuky:Předmět tématicky volně navazuje na provoz a hospodaření podniku a jeho cílem je získání, resp. prohloubení znalostí v provozním řízení podniku. Pozornost je věnována řízení výrobních faktorů, rozhodovacím procesům v provozním řízení, řízení zásob a některým technologickým aspektům s důrazem na jejich vzájemné vazby ve studovaných procesech.
Forma výuky: Přednášky, cvičení a metodické vedení studentů při postupném zpracování semestrálního projektu . podnikatelského záměru s aplikací uživatelského software pro PC.

Kmenová literatura

1Wöhe G: Úvod do podnikového hospodářství, G.H. Beck, Praha, 1995
2Leiber F.: Nauka o hospodaření zemědělského podniku, ČIAE Praha, 1991
3Valach J.: Finanční řízení podniku, EKOPRESS, Praha, 1997
4Mařík M.: Oceňování podniků, EKOPRESS, Praha,1996
5Synek M. : Manažerská ekonomika, GRADA, Praha, 1996
6Chase R., Aquilano N.: Production and operations management: Manufacturing and services. Irvin, 1995

Doporučená Literatura

1Wöhe G: Úvod do podnikového hospodářství, G.H. Beck, Praha, 1995
2Leiber F.: Nauka o hospodaření zemědělského podniku, ČIAE Praha, 1991
3Valach J.: Finanční řízení podniku, EKOPRESS, Praha, 1997
4Mařík M.: Oceňování podniků, EKOPRESS, Praha,1996
5Synek M. : Manažerská ekonomika, GRADA, Praha, 1996
6Chase R., Aquilano N.: Production and operations management: Manufacturing and services. Irvin, 1995