DZOX04Y

Sanační technologie

KGEVGarant předmětu: prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Základní znalosti z geologie a chemie
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je zaměřen na systematizaci znalostí související s odstraňováním starých ekologických zátěží pro podmínky České republiky. V průběhu studia získá student přehled např. jednotlivých sanačních technologiích, které jsou projektovány v závislosti na typu znečištění, hydrogeologických, ale i ekonomických podmínkách.

Kmenová literatura

1Landa I. (2007): Speciální hydrogelogie. – CZU Praha, CD

Doporučená Literatura

1Šilar J. (1985): Hydrogeologie.- skripta, Praha
2Bruncvík (1983): Geologie.- skripta, Praha
3Mucha I. Melioris J. (1995): Metody hydrogeologického průzkumu, Bratislava,