ERE89E

Strategický marketing - PaE, PaA, INFO, KS

KRGarant předmětu: Ing. Václav Kala, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9. 10.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 4
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Teorie řízení, Marketingové řízení
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je doplnění a kompletace poznatků z povinných předmětů a studia literatury ke schopnosti zvládnou manažerské dovednosti strategického marketingového řízení. Výuka je založena na využití a rozvoji znalostí z navazujících předmětů formou přednášek, seminářů a cvičení na případech z praxe. Podmínkou zápočtu je obhajoba projektu vypracovaného na vybrané téma.

Kmenová literatura

1Bureš, I.: Finanční řízení marketingových projektů, Management Press,Praha 1994.
2Chevalier, A. - Hirsch,C.: Rizika podnikání, Victoria Publishing, Praha 1994
3Crawford,C.M.: New Products Managemen. Third Edition IRWIN, Boston 1991
4Hamel,G.-Prahmalad,C.K.: Competing for the Future, HBS Press, Boston 1995
5Horáková ,I.: Marketing v současné světové praxi, Grada, Praha 1992
6Kuhn,R.L. (editor): Frontiers in Creative and Innovative Management, Ballinger, Boston 1985
7Kotrbová, H.: Mezinárodní Marketig, VŠE, Praha 1992
8Kotler P. : Marketingový management, Victoria Puiblishing, 1992
9Pitra, Z.: Inovační strategie, Grada Publishing 1997
10Wisniewski,M. Metody manažerského rozhodování, Grada, Praha 1996
11Whiteley, R.C.: Podnik řízený zákazníkem, Victoria Publishing, Praha 1993

Doporučená Literatura

1Bureš, I.: Finanční řízení marketingových projektů, Management Press,Praha 1994.
2Chevalier, A. - Hirsch,C.: Rizika podnikání, Victoria Publishing, Praha 1994
3Crawford,C.M.: New Products Managemen. Third Edition IRWIN, Boston 1991
4Hamel,G.-Prahmalad,C.K.: Competing for the Future, HBS Press, Boston 1995
5Horáková ,I.: Marketing v současné světové praxi, Grada, Praha 1992
6Kuhn,R.L. (editor): Frontiers in Creative and Innovative Management, Ballinger, Boston 1985
7Kotrbová, H.: Mezinárodní Marketig, VŠE, Praha 1992
8Kotler P. : Marketingový management, Victoria Puiblishing, 1992
9Pitra, Z.: Inovační strategie, Grada Publishing 1997
10Wisniewski,M. Metody manažerského rozhodování, Grada, Praha 1996
11Whiteley, R.C.: Podnik řízený zákazníkem, Victoria Publishing, Praha 1993