EEEE8E

EEEE8E Ekonomika světového hospodářství HKS

KEGarant předmětu: Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Získání základních znalostí fungování světového hospodářství včetně sepětí s tzv. globálními problémy. Základní formu výuky tvoří přednášky a semináře. Je využito bibliografických databází, tematických videozáznamů (semináře), apod.


Kmenová literatura

1Cihelková Eva a kol.: Světová ekonomika – regiony a integrace, Grada Publishing, Praha 2002
2Svatoš a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, Praha, 1999
3Vallin J.: Světové obyvatelstvo, Praha, Academia, 1992
4Kolektiv KSE VŠE Praha: Proměny světové ekonomiky a Česká republika, Nakl. Máchova kraje, 1996
5World Bank Atlas, World Bank, Washington
6Demographic Yearbook, UN
7The State of Food Insecurity in The World 2009, Řím, 2009
8BP Statistical Review of World Energy 2009, British Petroleum, Londýn, 2009

Doporučená Literatura

1Jeníček V, Foltýn J: Globální problémy a světová ekonomika, Praha, C.H.Beck, 2003
2Kuna Zbyněk: Rozvojové země ve světové ekonomice, ČZU-PEF, Praha, 2010, 132 s.
3Boháčková I, Jeníček V, Svatoš M: Evropská integrace, Credit, Prague, 2003
4Boháčková I., Hrabánková M.: Strukturální politika Evropské unie, C.H.Beck, 2009
5International Trade Statistics Yearbook, UN
6Kuna, Z.: Demografický a potravinový problém světa, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2010, 340 s.
7Eurostat yearbook 2009, European Communities, Brusel, 2009