ERE90E

Agroturistika a řízení malých farem - KS

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 12
Hodin cvičení/semestr: 16
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Obecná ekonomie I. a II., Teorie řízení, Provoz a hospodaření podniků
Popis, cíl a formy výuky:Získat teoretické a praktické poznatky z řízení a funkcí zemědělských podniků, zabývajících se diverzifikací. Diverzifikace bude zaměřena na oblast agroturistiky, venkovské turistiky a informační služby v cestovním ruchu. Studenti se seznámí se základními metodami projektování provozních faktorů s přímou návazností na fungování tržního mechanismu v zájmu dosažení a stabilizace podnikatelských záměrů. Základní formou výuky jsou přednášky, workshopy,zpracování projektů a exkurze.

Kmenová literatura

1Hron a kol.: \`Podnikání malých firem\`, ČZU Praha, 1994
2Morrison A.M.:Marketing pohostinství a cestovního ruchu,Victoria Publishing, Praha , 1995
3Agroturistika - praktická příručka, 2/1993, Agrospoj Praha
4Pourová, Brabencová :Možnosti rozvoje agroturistiky a drobného podnikání ve vybraných regionech ČR, závěrečná zpráva grantu ČZU Praha, 1997
5Brabencová : Globální hodnocení regionu z hlediska zavedení a rozvoje AT a VT, Agrární perspektivy VII, ČZU Praha, 1998
6Foret,Foretová V.:Jak rozvíjet místní cestovní ruch,GRADA PUBLISHING Praha,2001
7Brabencová,H.:Poznatky z podnikání v agroturistice,AGROmagazín,10/2002,Praha 2002
8Kubr M.: Poradenství pro podnikatele a manažery,I.a II.díl,GAPA Praha 1991
9Hladká,J.:Technika cestovního ruchu, Grada Publishing, Praha 1997
10Pourová,M.: Agroturistika- učební texty, ČZU Praha, 2002
11Časopisy: AGROSPOJ,VENKOV,VŠUDYBYL,COT

Doporučená Literatura

1Hron a kol. Podnikání malých firem. Praha:ČZU,1994
2Brabencová H.:Poznatky z podnikání v agroturistice,AGRO Magazín č.10/2002, Praha
3Morrison A.M.:Marketing pohostinství a cestovního ruchu.Victoria Publishing,Praha 1995
4Pourová, Brabencová :Možnosti rozvoje agroturistiky a drobného podnikání ve vybraných regionech ČR, závěrečná zpráva grantu ČZU Praha, 1997
5Brabencová : Globální hodnocení regionu z hlediska zavedení a rozvoje AT a VT, Agrární perspektivy VII, ČZU Praha, 1998
6Foret M.,Foretová V.:Jak rozvíjet místní cestovní ruch, Grada Publishing,Praha 2001
7Pourová M.:Agroturistika-učební texty,ČZU Praha, 2002