ELE16Z

Interkulturální komunikace - němčina B 2

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Němčina B 1
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je připravit studenty na komunikaci v interkulturální podnikové praxi. Cílevědomé utváření podnikové kultury v mezinárodním prostředí formou nových informačních a komunikačních technologií na základě německého jazyka. V rámci tohoto předmětu se uskutečňují přednášky a cvičení hostujících profesorů v německém jazyce. Jedná se o spolupráci partnerských zahraničních univerzit v rámci programů Evropské unie.

Kmenová literatura

1Bergmann, N., Souriseaux, A.,L.,J.,1990: Interkulturelles Management, Heidelberg
2Dvořáková, M.,1997: Veränderungen in der Unternehmenskultur in Tschechien nach der Wende, Krems
3Dvořáková, M., 2005: Němčina pro manažery agrárního sektoru, ČZU Praha
4Hofstede, G.,1993: Interkulturelle Zusammenarbeit, Gabler, München
5Nový, I.,1996: Interkulturální management, Grada
6Videokazeta: Geschäftskontakte, Verhandlungskontakte, Goethe Institut Prag

Doporučená Literatura

1Dvořáková, M., 2005: Němčina pro manažery agrárního sektoru, ČZU Praha
2Dvořáková, M.: Interkulturelle Kommunikation (kopie přednášek připravovaného skripta)
3Učební materiály hostujících zahraničních profesorů (distribuce přímo ve výukových blocích)