DEREB3Y

Ekonomika a řízení

KRGarant předmětu: doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Znalosti oboru na magisterské úrovni.
Popis, cíl a formy výuky:Předmět „Management“ je zaměřen na prohloubení a doplnění znalostí studentů o podmínkách a předpokladech úspěšné práce manažerů v oblasti metod řídící práce a na řešení problémů řízení s využitím systémového myšlení a systémového přístupu. Osvojení zásad a znalostí z oblasti strategického řízení a také z personalistiky, rozšířené mj. o moderní pojetí řízení lidských zdrojů v globalizovaném firemním prostředí. Studenti by si měli osvojit dílčí dovednosti pro řízení lidských zdrojů ve znalostní a učící se organizaci. Manažerské rozhodování musí být podloženo ekonomickými znalostmi, které jsou zaměřeny na majetkovou a kapitálovou výstavbu podniku, včetně oceňování podniku, zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku, problematiku nákladů a jejich využití v rozhodovacích procesech, financování podniku, investiční činnost, rozbor výkonnosti podniku

Kmenová literatura

1Drucker, P. F.: Řízení v turbulentní době. Praha: Management Press, 1994, ISBN 80-8560-367-5
2Horalíková, M. Personální řízení. Praha: PEF ČZU, 2003, ISBN 80-213-0646-7
3Koontz, H. - Weihrich, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-7219-014-8
4Hron, J. Teorie řízení. Praha: PEF ČZU, 2000. ISBN 80-213-0364-6
5Lagemaat, V.R. Tudory of Knowledge. Cambridge.Printed in the United Kingdom at the University Press. 2005. ISBN 978-0-521-54298-2
6Porter, M.E. Konkurenční výhoda. Victoria Publishing, Praha, 1993, ISBN 80-85605-12-0
7Tichá, I., Hron, J. Strategické řízení. Praha, PEF, ČZU, 2002. ISBN 80-213-0922-9
8Truneček, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha: Professional Publishing, 2003, ISBN 80-86419-35-5
9Veber, J. a kol. Management. Praha: Management Press, 2003. ISBN 978-80-7261-029-7
10Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie, Academia, Praha, 1971.
11Green W.H.: Econometric Analysis, fifth edition, Prentice Hall, 2003.
12Gujarati, D.: Essential of Econometrics, McGraw-Hill, USA, 1992.
13Hands, D. W.: Introductory Mathematical Economics, D.C. Heath and Company, USA, 1991.
14Simon C.P, Blume L.E.: Mathematics for Economists, W.W. Norton & Company, 1994.
15Tvrdoň, J.: Ekonometrie, PEF ČZU, Praha, 2000.

Doporučená Literatura

1Drucker, P. F.: Řízení v turbulentní době. Praha: Management Press, 1994, ISBN 80-8560-367-5
2Horalíková, M. Personální řízení. Praha: PEF ČZU, 2003, ISBN 80-213-0646-7
3Koontz, H. - Weihrich, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-7219-014-8
4Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie, Academia, Praha, 1971.
5Green W.H.: Econometric Analysis, fifth edition, Prentice Hall, 2003.
6Gujarati, D.: Essential of Econometrics, McGraw-Hill, USA, 1992.
7Hands, D. W.: Introductory Mathematical Economics, D.C. Heath and Company, USA, 1991.