ERA71E

Řízení a marketing II FAPPZ KS

KRGarant předmětu: Ing. Jiří Čerkasov

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 16
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:bez specifikace
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je osvojení si zásad řídící práce manažera z hlediska efektivního vedení pracovních týmů a podnikatelských subjektů. Dále získání potřebných znalostí a dovedností v uplatňování marketingového řízení v různých podnikatelských subjektech. Základní formou výuky jsou přednášky, dále cvičení ve formě seminářů, nácviku dílčích dovedností a řešení případových studií a projektů.

Kmenová literatura

1Koontz, H., Weihrich, H.: Management. Victoria Publishing, a.s. Praha 1993
2Kotler, P.: Marketing Management, analýza, plánování, využití, kontrola. Victoria Publishing, a.s. Praha 1991
3Hron, J. a kol.: Strategické řízení. PEF ČZU v Praze, 1998
4Nekonečný, M.: Motivace pracovního jednání a jeho řízení. Management Press, Praha 1992
5Stýblo, J.: Efektivní manažer. Montanex, Ostrava 1993
6Horáková, I.: Marketing v současné světové praxi. Grada, Praha 1992
7Zbořil, K.: Marketingový výzkum. Metodologie a aplikace. VŠE, Praha 1998
8Další literatura bude uvedena na přednáškách.

Doporučená Literatura

1Koontz, H., Weihrich, H.: Management. Victoria Publishing, a.s. Praha 1993
2Kotler, P.: Marketing Management, analýza, plánování, využití, kontrola. Victoria Publishing, a.s. Praha 1991
3Hron, J. a kol.: Strategické řízení. PEF ČZU v Praze, 1998
4Nekonečný, M.: Motivace pracovního jednání a jeho řízení. Management Press, Praha 1992
5Stýblo, J.: Efektivní manažer. Montanex, Ostrava 1993
6Horáková, I.: Marketing v současné světové praxi. Grada, Praha 1992
7Zbořil, K.: Marketingový výzkum. Metodologie a aplikace. VŠE, Praha 1998
8Další literatura bude uvedena na přednáškách.