EHE20E

Kvalitativní výzkumné metody HKS

KHVGarant předmětu: prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:sociologie, statistika
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a technikami terénního kvalitativního výzkumu (zúčastněné pozorování, interview, focus group apod.) a zpracováním získaných dat. Pozornost je věnována rovněž biografické metodě. Student se v semináři naučí připravit, realizovat a vyhodnotit terénní výzkum. V kursu budou probírány metody a techniky, které jsou společné antropologům a jiným společenským vědcům (zpracování dat z rozhovorů, analýza životních příběhů, atd.). Zvláštní pozornost je věnována taktikám analýzy dat a interpretaci výzkumných nálezů.

Kmenová literatura

1Bernard H. Russell. 2002. Research Methods in Antropology. Qualitative and Quantitative Approaches.
2Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství, díl II., PEF ČZU, Praha, 2005
3Fieldnotes. The Makings of Antropology. Ithaca: Cornell University Press. Maanen, J. van. 1995
4Miles, M. B., Huberman, A. M.: Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage, Thousand Oaks, CA, 1994
5Ragin, C. C.: The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies. IN Miles, M. B., Huberman, A. M.: Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sa

Doporučená Literatura

1Bernard H. Russell. 2002. Research Methods in Antropology. Qualitative and Quantitative Approaches.
2Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství, díl II., PEF ČZU, Praha, 2005
3Fieldnotes. The Makings of Antropology. Ithaca: Cornell University Press. Maanen, J. van. 1995
4Miles, M. B., Huberman, A. M.: Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage, Thousand Oaks, CA, 1994
5Ragin, C. C.: The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies. IN Miles, M. B., Huberman, A. M.: Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sa