EHEL5E

Základy veřejné správy VSRR Litoměřice Bc. KS

KHVGarant předmětu: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:politologie, sociologie
Popis, cíl a formy výuky: Předmět se zabývá problematikou vývoje státní správy a samosprávy v ČR. Hlavní pozornost se soustřeďuje na otázky reformy územní veřejné správy, především na přechod ke krajskému zřízení, zrušení okresních úřadů a na vývojové tendence obecního zřízení v ČR.
Cílem předmětu je seznámit budoucí absolventy PEF ČZU s problematikou státní správy a samosprávy v podmínkách ekonomické, politické a společenské transformace a v souvislosti s evropským integračním procesem. Výuka předmětu zahrnuje přednášky, cvičení a seminární práce.

Kmenová literatura

1Halásková, Martina: Systémy veřejné správy v evropských zemích. VŠB, Ostrava 2004
2Keller, Jan: Sociologie byrokracie a organizace. SLON, Praha 1996.
3Pomahač, R., Vidláková, O. Veřejná správa, Praha 2002.

Doporučená Literatura

1Čmejrek, J., Kopřiva, R.: Základy veřejné správy. Praha, PEF ČZU 2007.
2Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
3Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)