EHE38E

Politický život v regionech a obcích

KHVGarant předmětu: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:politologie, sociologie
Popis, cíl a formy výuky: Předmět se zabývá problematikou vývoje státní správy a samosprávy v ČR. Hlavní pozornost se soustřeďuje na otázky reformy územní veřejné správy, především na přechod ke krajskému zřízení, zrušení okresních úřadů a na vývojové tendence obecního zřízení v ČR.
Cílem předmětu je seznámit budoucí absolventy PEF ČZU s problematikou státní správy a samosprávy v podmínkách ekonomické, politické a společenské transformace a v souvislosti s evropským integračním procesem. Výuka předmětu zahrnuje přednášky, cvičení a seminární práce.

Kmenová literatura

1Balík, S. (ed.) 2003. Komunální volby v České republice v roce 2002. Brno: MU MPU
2Balík, S. 2008. Okresy na severu. Komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989-2006. Brno: CDK
3Balík, S. a kol. 2006. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. Brno: CDK.
4Bubeníček, V., Čopík, J., Hajný, P., Kopřiva, R., Neumanová, T. (eds.) 2005. Obce jako aktéři politického procesu: komunitní studie regionálních politických systémů a problematika
5Čmejrek a kol.2003. Moderní společnost a problémy politiky. Praha: PEF ČZU.
6Čmejrek a kol. 2006. Příručka k výuce politologie. Praha: PEF ČZU.
7Čmejrek, J. a kol. 2009. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR. Praha: Kernberg Publishing.
8Dančák, B., Hloušek, V. (eds.) 2007. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav
9Fiala, P., Strmiska, M. (eds.) 2005. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK
10Ryšavý, D. 2006. Proměny lokálních politických elit na venkově a malém městě. In Němec, J., Šůstková, M. (eds.): III.
11Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10. 9. 2006. Praha, Olomouc: Česká společnost pro politické vědy, str. 755-766.
12Vobecká, J., Kostelecký, T. (eds.) 2007. Politické důsledky suburbanizace: Analýza případových studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lo

Doporučená Literatura

1Čmejrek J.: Obce a regiony jako politický prostor. Praha, Alfa 2008.
2Jüptner, P., Polinec, M., Švec, K. a kol. 2007. Evropská lokální politika. Praha: Petr Jüptner a IPS FSV UK.