EHEJ2E

Politologie Jíčín Bc. KS

KHVGarant předmětu: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:filosofie, sociologie
Popis, cíl a formy výuky:Pochopení politiky jako neopominutelné aktivity podstatně ovlivňující každodenní život lidí. Poznání politického systému pluralitní demokracie a porozumění mechanismům praktické politiky. Dosažení stupně politické kulturnosti, odpovídajícího postavení vysokoškolsky vzdělaného občana demokratické společnosti.
Poznání zájmových vazeb venkova a zemědělství i jejich mezinárodních souvislostí umožní chápání aktuálních problémů agrární politiky. Formy výuky: přednášky k vybraným tématům, semináře s diskusí a rozborem konkrétních problémů.

Kmenová literatura

1Fiala, P., Strmiska, M. (eds.) Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK 2005
2Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha 1998.
3Novák M.: Systémy politických stran, SLON, Praha 1997.
4Weber , M.: Metodologie, sociologie a politika, OIKOMENH, Praha 1998.

Doporučená Literatura

1Čmejrek a kol.: Moderní společnost a problémy politiky. Praha, PEF ČZU 2003.
2Čmejrek a kol: Příručka k výuce politologie. Praha, PEF ČZU 2006.