ELX61Z

Angličtina pro finance B 1

KJGarant předmětu: Mgr. Lenka Lustigová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Angličtina A 2
Popis, cíl a formy výuky:Studenti by měli být seznámeni s výrazy speciálními pro oblast finančnictví a měli by se je naučit používat ústní i písemnou formou.

Kmenová literatura

1Hojdarová M.: English for Finance
2denní tisk

Doporučená Literatura

1Hojdarová M.: English for Finance
2denní tisk