EUE95E

Správa daní KOF KS

KOFGarant předmětu: Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 4
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Daňová soustava EUE74E (nebo EUE04E)
Popis, cíl a formy výuky:Záměrem předmětu je rozšíření praktických znalostí studentů v daňové problematice z pohledu práva a povinností daňových subjektů.

Kmenová literatura

1Moravec, L., Šulcová, M.: Daňová soustava, elektronická verze skript na etext.czu.cz
2Daňové zákony - úplná znění platná v daném roce
3Kubátová, Květa. Daňová teorie - Úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2006. ISBN 9788073574239

Doporučená Literatura

1www.kdpcr.cz
2www.czech.cz
3www.mfcr.cz
4www.finance.cz
5business.center.cz