EHEC3E

Veřejná správa Mgr. VSRR Cheb KS

KHVGarant předmětu: RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:politologie, sociologie
Popis, cíl a formy výuky: Předmět se zabývá problematikou vývoje státní správy a samosprávy v ČR. Hlavní pozornost se soustřeďuje na otázky reformy územní veřejné správy, především na přechod ke krajskému zřízení, zrušení okresních úřadů a na vývojové tendence obecního zřízení v ČR.
Cílem předmětu je seznámit budoucí absolventy PEF ČZU s problematikou státní správy a samosprávy v podmínkách ekonomické, politické a společenské transformace a v souvislosti s evropským integračním procesem. Výuka předmětu zahrnuje přednášky, cvičení a seminární práce.

Kmenová literatura

1Fiala, Vlastimil – Říchová, Blanka (eds.): Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. Nakladatelství Moneta-FM, Olomouc-Praha 2002.
2Halásková, Martina: Systémy veřejné správy v evropských zemích. VŠB, Ostrava 2004.
3Keller, Jan: Sociologie byrokracie a organizace. SLON, Praha 1996
4Pomahač, R., Vidláková, O. Veřejná správa, Praha 2002
5Přenosil, Jan – Volek, Petr: Veřejná správa. Skripta MZLU, Brno 2005.

Doporučená Literatura

1Čmejrek, Jaroslav – Kopřiva, Radek: Základy veřejné správy. Skripta ČZU, Praha 2007
2Jüptner, P., Polinec, M., Švec, K. a kol. Evropská lokální politika. Praha: Petr Jüptner a IPS FSV UK 2007.
3Materiály k předmětu v aplikaci Moodle