EHE21E

Metody a techniky sociologického výzkumu HKS

KHVGarant předmětu: prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:sociologie, statistika
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je koncipován jako metodologický kurs pro samostatné zvládnutí základních metod a technik sociologického výzkumu. Klasické i alternativní techniky sběru dat jsou doplněny o různé způsoby práce s daty, interpretace a použití pro praktické účely. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technikami kvantitativního a úvodem do kvalitativního výzkumu v sociálních vědách. Na seminářích budou procvičovány jednotlivé techniky v návaznosti na témata probraná při přednáškách. Na konci kursu by studenti měli být schopni sami zvolit vhodné přístupy pro zkoumání problémů, připravit empirické šetření, zvládnout interpretaci získaných dat a navrhnout využití získaných poznatků pro řešení konkrétních situací

Kmenová literatura

1Majerová, V., Majer, E.: Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství, díl II., Praha, PEF ČZU, 2007
2Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 1993
3Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy společenských věd - psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1996
4Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu. Karolinum, Praha, 1992
5Babbie, E.: The practice of social research. Wadsworth Publishing Company, London, England, 1995, str. 104
6Barzun, J., Graff, H. F.: The modern researcher. Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1977

Doporučená Literatura

1Majerová, V., Majer, E.: Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství, díl II., Praha, PEF ČZU, 2007
2Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 1993
3Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy společenských věd - psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1996
4Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu. Karolinum, Praha, 1992
5Babbie, E.: The practice of social research. Wadsworth Publishing Company, London, England, 1995, str. 104
6Barzun, J., Graff, H. F.: The modern researcher. Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1977