EPEB3E

Antropologie areálů - areál IV.

KPsGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Latinská Amerika
Kurz je přehledem problematiky regionu v její historické, ekonomické a etnické dimenzi. V jednotlivých přednáškách je věnována pozornost otázkám populačního vývoje amerického kontinentu od prvních migrací do současnosti a problémům formování ekonomiky spjaté se světovým trhem prostřednictvím produktů monokulturního hospodářství. Druhá čast kurzu je věnována základním problémům jednotlivých zemí (či regionů) kontinentu s důrazem na politicky a ekonomicky důležité státy (Mexiko, Brazilie, Chile, Argentina, Kolumbie, Venezuela) v jejich historickém vývoji.

Kmenová literatura

1Cambridge History of Latin America, I-XI ed. L. Bethell, I-XI, Cambridge University Press 1984-98
2The Cambridge Encyclopedia of Latin America and the Caribbean, Cambridge 1985
3Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté‚ Praha 1999
4Victor Bulmer-Tomas, John H. Coatsworth, Roberto Cortés Conde, The Cambridge Economic
5History of Latin America I-II, Cambridge 2006
6Anuario iberoamericano, Agencia EFE 2008
7Hans-Joachim Konig and Stefan Rinke, eds. Transatlantische Perzeptionen: Lateinamerika-USA- Europa in Geschichte und Gegenwart, 1998
8J. L Abellan, La idea de América. Orígen y evolución, Madrid 1972
9J. Alcina Franch, Indianismo e indigenismo en América, Madrid 1990
10G. Arciniégas, América en Europa, Buenso Aires 1975
11N. Sánchez Albornoz, The Population of Latin America, Berkeley 1974
12A. C. Wilgus, Histories and historians of Hispanic America, New York 1966
13L. Zea, El descubrimiento de América y su sentido actual, México 1989Angel Rosenblat, La población indígena de América desde 1492 hasta la Actualidad, Buenos Aires 1954 William M.
14Denevan (ed.), The Native Population of the Americas in 1976, Madison 1976
15Magnus Mörner, Harold Dana Sims, Adventurers and Proletarians. The Story of Migrants in Latin America, Pittsburgh University Press 1985

Doporučená Literatura

1J. Opatrný, Kuba, Praha 2002
2J. Opatrný, Mexiko, Praha 2003
3J. Opatrný, Panama, Praha 2004
4B. Roedl, Peru, Praha 2003
5J. Chalupa, Chile, 2006
6J. Polišenský a kol, Dějiny Latinské Ameriky, Praha 1979
7The Cambridge Encyclopedia of Latin America and the Caribbean, Cambridge 1985