ELXB2E

Technická angličtina - A2

KJGarant předmětu: Mgr. Lenka Lustigová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:úroveň A1
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je seznámit studenty technických oborů se základní a rozšířenou profesně orientovanou slovní zásobou při současném prohlubování znalostí gramatiky a komunikačních dovedností. Kurz klade důraz na aktuální, reálné a autentické situace z prostředí různých technicky orientovaných oborů.

Kmenová literatura

1Hollet V., Sydes J.: Tech Talk Pre-Intermediate Student`s Book

Doporučená Literatura

1Hollet V., Sydes J.: Tech Talk Pre-Intermediate Workbook
2Hollet V., Sydes J.: Tech Talk Intermediate Student`s Book
3Ibbotson M.: Cambridge English for Engineering