ELX02E

Angličtina - úroveň A2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Angličtina A 1
Popis, cíl a formy výuky:Předmět navazuje na znalosti a dovednosti získané v předmětu Angličtina A1. Prohlubuje a rozšiřuje jazykové jevy z hlediska morfologie, syntaxe a slovní zásoby. V oblasti mimojazykových znalostí rozšiřuje znalosti o civilizaci, kultuře a zvyklostech anglicky mluvících zemí. Výuka probíhá v menších skupinách, což zajišťuje efektivnější a trvalejší zvládnutí probírané látky, umožňuje aktivnější přístup ze strany studentů, umožňuje uplatnit ve větší míře přirozenou konverzaci. Využijí se všechny moderní učební pomůcky a technické vybavení - magnetofonové nahrávky, video. Student je schopen domluvit se v základních komunikačních situacích.

Kmenová literatura

1Cunningham, S., Moor, P., 2005: New Cutting Edge Pre-Intermediate. Longman.
2Kučírková, L., 1998: English for Business and Correspondence. Praha, ČZU (Unit I., IV.)
3Romová, H.,1998: English for the Environment. Praha, ČZU (Unit II.)
4Křikavová, V., 1997: Angličtina ve výpočetní technice, Praha, ČZU (Unit 7)
5Janouškovcová, H., 2000: English for the European Union, Praha, ČZU (Chapter II., Part 9 )
6Stonavská, I., 1997: English in Agriculture. Praha, ČZU (Lesson 1)
7Hais, K.- Hodek, B., 1984: Velký anglicko-český slovník. Academia Praha
8Murphy, R., 1999: English Grammar in Use. CUP
9Fronek, J., 2000: Velký česko-anglický slovník. LEDA

Doporučená Literatura

1Cunningham, S., Moor, P., 2005: New Cutting Edge Pre-Intermediate. Longman.
2Kučírková, L., 1998: English for Business and Correspondence. Praha, ČZU (Unit I., IV.)
3Romová, H.,1998: English for the Environment. Praha, ČZU (Unit II.)
4Křikavová, V., 1997: Angličtina ve výpočetní technice, Praha, ČZU (Unit 7)
5Janouškovcová, H., 2000: English for the European Union, Praha, ČZU (Chapter II., Part 9 )
6Stonavská, I., 1997: English in Agriculture. Praha, ČZU (Lesson 1)