ELXZ2E

Čeština – ERASMUS – mírně pokročilí – úroveň 2

KJGarant předmětu: PhDr. Martina Jarkovská, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 13
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Čeština - začátečníci - úroveň A1
Popis, cíl a formy výuky:Předmět předpokládá základní znalost českého jazyka. Studenti si osvojují gramatické jevy jazykového systému a obohacují slovní zásobu tak, aby byli schopni vyjadřovat se komplexněji a s použitím bohatší slovní zásoby. Procvičují se jak základní tak složitější komunikační situace. Předmět odpovídá úrovni A2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.


Kmenová literatura

1Holá, L.: Czech Express 2. Praha, Akropolis 2006.
2Parolková, O., Nováková, J.: Czech for Foreigners. Praha, Bohemika 2001.
3Remediosová, H., Čechová, E.: Do you want to speak Czech?. Liberec 2002.
4Fronek, J.: Velký česko-anglický slovník. LEDA 2000.
5Hais, K., Hodek, B.: Velký anglicko-český slovník. Praha, Academia 1984.

Doporučená Literatura

1Holá, L.: Czech Express 2. Praha, Akropolis 2006.
2Parolková, O., Nováková, J.: Czech for Foreigners. Praha, Bohemika 2001.
3Remediosová, H., Čechová, E.: Do you want to speak Czech?. Liberec 2002.
4Fronek, J.: Velký česko-anglický slovník. LEDA 2000.
5Hais, K., Hodek, B.: Velký anglicko-český slovník. Praha, Academia 1984.