ETE29E

Značkovací jazyky

KITGarant předmětu: Ing. Alexandr Vasilenko

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 24
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studující s vývojem značkovacích jazyků, jejich charakteristikami a možnostmi. Výstupem bude projekt, který bude obhajován po písemné části zkoušky.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura