LDX02E

Odborná lesnická angličtina

KGFLDGarant předmětu: Ing. Vladimír Janeček, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 2
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Výuka je zaměřena na získání slovní zásoby v anglickém jazyce průřezově napříč celým lesnictvím.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura