DZOX10Y

Paleoecology

KGEVGarant předmětu: prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Palaeoecology uses the fossil record to recontruct past ecosystems and environments. This series of lectures covers the traditional fields of palaeoecology within the context of Earth history. Special attention is paid to a reconstruction of the past ecological world at population, community and biogeographic levels as well as to evolutionary palaeoecology of marine and terestrial environments

Kmenová literatura

1BOUCOT, A.J. (1990): Evolutionary paleobiology of behavior and coevolution. Elsevier, Amsterdam, 725pp.
2BOUCOT, A.J. & LAWSON, J.D. (eds) (1999): Paleocommunities: A case study from the Silurian and Lower Devonian. Cambridge University Press, 895pp.
3BRENCHLEY, P.J. & HARPER, D.A.T. (1998): Palaeoecology: Ecosystems, environments and evolution. Chapman & Hall, 402pp.
4FREEMAN, S. & HERRON, J.C. (1998): Evolutionary Analysis. Prentice Hall, New Jersey, 786 pp.
5HAMMER, & HARPER, D. ;. & HARPER, D. (2006): Paleontological data analysis. Blackwell Publishing, 351 pp.

Doporučená Literatura

1BOUCOT, A.J. (1990): Evolutionary paleobiology of behavior and coevolution. Elsevier, Amsterdam, 725pp.
2BOUCOT, A.J. & LAWSON, J.D. (eds) (1999): Paleocommunities: A case study from the Silurian and Lower Devonian. Cambridge University Press, 895pp.
3BRENCHLEY, P.J. & HARPER, D.A.T. (1998): Palaeoecology: Ecosystems, environments and evolution. Chapman & Hall, 402pp.
4FREEMAN, S. & HERRON, J.C. (1998): Evolutionary Analysis. Prentice Hall, New Jersey, 786 pp.
5HAMMER, & HARPER, D. ;. & HARPER, D. (2006): Paleontological data analysis. Blackwell Publishing, 351 pp.