DZBX11Y

Land Management

KBUKGarant předmětu: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Survey, Pedology, Hydrology, Landscape Ecology
Popis, cíl a formy výuky:The objectives are to present theoretical and practical fundamentals for land consolidaton planning and to learn synthesis of particular issues within one landscape plan.

Kmenová literatura

1SKLENIČKA, P., PIXOVÁ, K. (Eds.): Landscape Planning in the Czech Republic. Czech Univ. of Agric., Praha, 2003, Pp. 65.
2VOREL, I., BUKÁČEK, R., MATĚJKA, P., CULEK, M., SKLENIČKA,: A method for assessing the visual impact on landscape character of proposed construction, activities or changes in la
3Landscape and Urban Planning (journal)
4Land Use Policy (journal)

Doporučená Literatura

1DRIESSEN, P.M., KONIJN, N.T.: Land-use Systems Analysis. Wageningen Agric.
2TRESS, B., TRESS, G., FRY, G., OPDAM, P.: From landscape research to landscape planning: Aspects of integration, education and application. Springer. Amsterdam, 2005.
3FORMAN, R.T.T., GODRON, M. 1986. Landscape Ecology. J. Wiley and Sons, New York, 1986.
4ZONNEVELD, I.S.: Land Evaluation and Land (scape) Science. International Training Center, Enschede, The Netherlands, 1979.
5INDIVIDUAL PAPERS PUBLISHED IN FOLLOWING JOURNALS: Landscape and Urban Planning, Land Use Policy, Landscape Ecology.