DZBX14Y

Water Storage and Retention in Landscape

KBUKGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Hydrology and hydraulics
Popis, cíl a formy výuky:Acquirement knowledge of research in water retention and accumulation in landscape

Kmenová literatura

1HORNBERGER, G.M. et al.: Elements of Physical Hydrology. Hopkins Press, 1998. 302 pp. ISBN 0-8018-5856-9
2CHOW, V.T., MAIDMENT, D.R., MAYS, L.W.: Applied Hydrology. McGraw - Hill Comp., 1998. 572 pp. ISBN 0-07-010810-2
3FERGUSON, B.K.: Introduction to Storm Water. John Wiley & Sons, 1998. 255 pp. ISBN 0-471-16528-X
4MAIDMENT, D.R.: Handbook of Hydrology. McGraw - Hill Comp., 1993. 600 pp. ISBN 0-07-039732-5
5PENG, G., LESLEY, L.M., SHAO, Y.: Environmental Modelling and Prediction. Springer Berlin, 2002. 480 pp. ISBN 3-540-67122-5

Doporučená Literatura

1PENG, G., LESLEY, L.M., SHAO, Y.: Environmental Modelling and Prediction. Springer Berlin, 2002. 480 pp. ISBN 3-540-67122-5
2BOSSIO, D., GEHEB, K., 2008: Conserving Land, Protecting Water, CABI Publications, ISBN 978-1-845933265, 235 pgs.