ERA76E

Technická a sociální infrstruktura FAPPZ Hr. Králové

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie řízení
Popis, cíl a formy výuky: Předmět je zaměřen na řízení rozvoje sociální a technické infrastruktury v regionech.
V úvodu kurzu je seznámení s řídícími funkcemi veřejné správy v zajištění existence a optimálního fungování infrastruktury. Následující přednášky jsou zaměřeny na jednotlivé hlavní složky infrastruktury. Pozornost je věnována aplikaci zásad strategického řízení k zajištění optimálních funkcí jednotlivých hlavních složek infrastruktury v regionech.


Kmenová literatura

1Duben, R.: Ekonomie veřejného sektoru I a II. Praha: VŠE, 2001
2Hlaváč, J.,Rektořík, J., Skřídkovská, E.: Ekonomika a řízení technické infrastruktury.MU Brno, 1996
3Kutscherauer, A.: Regionální analýza a programování, Ostrava:VŠB – TU, 2007
4Medek, F. Technická infrastruktura měst a sídel. Praha: ČVUT, 2005
5Rektořík, J. a Šelešovský, J.: Sociální a technická infrastruktura. Brno: MU, 2002
6Wokoun, R. a kol.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Praha: IFEC, 2001

Doporučená Literatura

1Duben, R.: Ekonomie veřejného sektoru I a II. Praha: VŠE, 2001
2Hlaváč, J.,Rektořík, J., Skřídkovská, E.: Ekonomika a řízení technické infrastruktury.MU Brno, 1996
3Kutscherauer, A.: Regionální analýza a programování, Ostrava:VŠB – TU, 2007
4Medek, F. Technická infrastruktura měst a sídel. Praha: ČVUT, 2005
5Rektořík, J. a Šelešovský, J.: Sociální a technická infrastruktura. Brno: MU, 2002
6Wokoun, R. a kol.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Praha: IFEC, 2001