EAE47E

MATHEMATICS II

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 56
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:The contents of the course cover basic topics of the integral calculus in one and more variables, including the applications of the definite and indefinite integrals, and the essentials of the theory of differential equations (including their applications).

Kmenová literatura

1Hoffmann, L. D., Bradley, G. L.: Finite Mathematics with Calculus, McGraw-Hill, 1995, ISBN 0-07-029325-X
2http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Mathematics
3Eric W. Weisstein: MathWorld - A Wolfram Web Resource, http://mathworld.wolfram.com

Doporučená Literatura

1Hoffmann, L. D., Bradley, G. L.: Finite Mathematics with Calculus, McGraw-Hill, 1995, ISBN 0-07-029325-X
2http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Mathematics
3Eric W. Weisstein: MathWorld - A Wolfram Web Resource, http://mathworld.wolfram.com