EAE48E

MATHEMATICS III

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:The contents of the course cover basic topics of the set theory, relations, graph theory and linear algebra. Basic methods, procedures and results of linear algebra are studied, together with engineering applications.

Kmenová literatura

1Hoffmann, L. D., Bradley, G. L.: Finite Mathematics with Calculus, McGraw-Hill, 1995, ISBN 0-07-029325-X
2http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Mathematics
3Eric W. Weisstein: MathWorld - A Wolfram Web Resource, http://mathworld.wolfram.com

Doporučená Literatura

1Hoffmann, L. D., Bradley, G. L.: Finite Mathematics with Calculus, McGraw-Hill, 1995, ISBN 0-07-029325-X
2http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Mathematics
3Eric W. Weisstein: MathWorld - A Wolfram Web Resource, http://mathworld.wolfram.com