ELX60Z

Angličtina pro Evropskou unii - úroveň B2

KJGarant předmětu: Mgr. Alena Drebitková Malá, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Angličtina B1
Popis, cíl a formy výuky:Angličtina pro Evropskou unii (EU) je zaměřena na rozšíření slovní zásoby a znalostí o EU.
V zimním semestru se studenti seznámí s historickým vývojem vztahů v Evropě od konce 2.světové války po současnost. V hodinách se klade důraz na porozumění čtenému textu a schopnost překladu odborné terminologie týkající se EU.
Dalším cílem je získat přehled o členských státech v oblasti historie, hospodářství, průmyslu a politiky. Studenti se také dozvědí o možnostech studia v zemích EU.
Letní semestr je zaměřen na politiku EU a na fungování orgánů EU, jako jsou například Rada EU, Evropský parlament, Evropská komise, Evropský soudní dvůr a další instituce EU. Studenti se také seznámí s pracovními možnostmi a podmínkami v zemích EU.

Kmenová literatura

1Janouškovcová, H., 2000:English for the European Union. ČZU Praha
2aktuální zprávy o EU
3aktuální materiály z Informačního centra EU v Praze
4Chromá, M.,2003:Nový úvod do právnické angličtiny. UK Praha
5Whittaker, P.,2002:English for Europe. INSTEP Olomouc
6Hais, K.- Hodek, B., 1984: Velký anglicko-český slovník. Academia Praha
7Fronek, J., 2000: Velký česko-anglický slovník. LEDA

Doporučená Literatura

1Janouškovcová, H., 2000:English for the European Union. ČZU
2aktuální zprávy o EU
3aktuální materiály z Informačního centra EU v Praze