ETE10E

Informatika pro manažery I.

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:ukončené Bc. studium
Popis, cíl a formy výuky:Rozvinout znalosti studentů o nových informačních technologiích a připravit studenta - budoucího manažera - k jejich efektivnímu využívání především z hlediska vlastních manažerských potřeb. Základní formou výuky jsou přednášky, řízená cvičení v počítačové laboratoři a samostatná práce s osobním počítačem.

Kmenová literatura

1Kosiur, D. a kol.:Elektronická komerce .Brno, Computer Press 1998. 258 s. - ISBN 80-7226-097-9.
2Hlavenka, J. a kol.: Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web sítě. Brno, Computer Press 1999. 459 s. - ISBN 80-7226-163-0.
3Papík,R. kol.: Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace.Praha, Ekopress 1998. 220s. - ISBN 8086119-03-3
4Cats-Baril,W. - Thompson,R :Information Technology and Management.USA, IRVIN 1997. 506 s. - ISBN 0-256-17618-3

Doporučená Literatura

1Kosiur, D. a kol.:Elektronická komerce .Brno, Computer Press 1998. 258 s. - ISBN 80-7226-097-9.
2Hlavenka, J. a kol.: Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web sítě. Brno, Computer Press 1999. 459 s. - ISBN 80-7226-163-0.
3Papík,R. kol.: Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace.Praha, Ekopress 1998. 220s. - ISBN 8086119-03-3
4Cats-Baril,W. - Thompson,R :Information Technology and Management.USA, IRVIN 1997. 506 s. - ISBN 0-256-17618-3