AZA27E

Vinohradnictví a vinařství I.

KZGarant předmětu: Ing. Ludmila Svobodová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je osvojení znalostí z morfologie révy vinné, poznání vegetačního cyklu a zvládnutí z něj vyplývajících agrotechnických opatření při tak, aby absolvent dokázal samostatně vést práce ve vinici. Důraz je kladen na diagnostikování výskytu chorob a škůdců a jejich likvidaci, především ekologickou cestou. Předmět zahrnuje i přehled o zpracování hroznů a výrobě vína. Cvičení jsou orientována na poznání a částečné manuální zvládnutí nejdůležitějších prací ve vegetaci.

Kmenová literatura

1Hofmann, U., Köpfer, P., Werner, G. A. (1995). Ökologischer Weinbau. Eugen Ulmer, Stuttgart, 260 s.
2Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D. (2005): Nová encyklopedie českého a moravského vína, díl 1. Praga Mystica, Praha, 306 s.
3Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B. (2008): Nová encyklopedie českého a moravského vína, díl 2. Praga Mystica, Praha, 311 s.
4Kraus, V., Hubáček, V., Ackermann, P. (2004): Rukověť vinaře. ČZS, Nakladatelství KVĚT a Nakladatelství Brázda, Praha, 267 s.
5Mohr, H. D. (2005): Farbatlas Krankheiten, Schädlinge und Nützlinge an der Weinrebe. Eugen Ulmer, Stuttgart, 320 s.
6Pavloušek, P. (2006): Výroba vína u malovinařů. Grada Publishing, Praha, 96 s.
7Pavloušek, P. (2007): Encyklopedie révy vinné, Computer Press, a.s., Praha. 386 s.
8Vanek, G. et al. (1995): Vinič l. – odrody. Príroda, Bratislava, 143 s.
9Vanek, G. et al. (1995): Vinič l. – ochrana. Príroda, Bratislava, 206 s.
10Vanek, G. et al. (1995): Vinič l. – pestovanie. Príroda, Bratislava, 150 s.
11Vereš, A. et al. (1980): Reza vedenie viniča. Príroda, Bratislava, 227 s.

Doporučená Literatura

1Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D. (2005): Nová encyklopedie českého a moravského vína, díl 1. Praga Mystica, Praha, 306 s., ISBN 80-86767-00-0
2Kraus, V., Hubáček, V., Ackermann, P. (2004): Rukověť vinaře. ČZS, Nakladatelství KVĚT a Nakladatelství Brázda, Praha, 267 s., ISBN 80-209-0327-5
3Kraus, V., Kraus, V. ml. (2003): Pěstujeme révu vinnou. Grada Publishing, a.s., Praha, 96 s., ISBN 80-247-0562-1
4Pavloušek, P. (2006): Výroba vína u malovinařů. Grada Publishing, Praha, 96 s., ISBN 80-247-1247-4