EEA06E

Základy podnikové ekonomiky

KEGarant předmětu: Ing. Jiří Mach, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3. 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nespecifikováno
Popis, cíl a formy výuky:Zajistit u studentů pochopení a osvojení si základních ekonomických pojmů a kategorií souvisejících s podnikatelskou
činností v agrárním sektoru. Dosažení cíle bude zajišťováno teoretickým výkladem uvedené problematiky
na přednáškách a řešením konkrétních příkladů a projektů ve cvičeních.

Kmenová literatura

1Synek M. et al: Manažerská ekonomika (Economics and management of enterprise), UE, Prague, 2003.
2Holman, R.:, Ekonomie (Economy). C.H.Beck, Prague, 1999.
3Rosochatecká E. et al: Ekonomika podniku Economics of enterprise), CUA FEM, Prague, 2000.
4Svatoš M. et al: Ekonomika agrárního sektoru (Economics of agrarian sector), FEM CUA, Prague, 2002.
5Macík, K., Vysušil, J.: Vnitropodniková ekonomika (Intraplant economics), CUT, Prague, 2003.
6Freiberg, F., Zralý, M.: Ekonomika podniku (Economics of enterprise), CUT, Prague, 2003

Doporučená Literatura

1Homolka J., Mach, J.: Základy podnikové ekonomiky, PEF ČZU, Praha, 2007
2Homolka J. a kol.: Cvičení ze zemědělské ekonomiky, PEF ČZU Praha 2005
3Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2002 - 2006, MZe, Praha, 2007