EEA12E

Zemědělská politika s strukturální fondy EU

KEGarant předmětu: prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nespecifikováno
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenta se zásady společné zemědělské politiky a orientaci v dovednostech aktivního využívání strukturálních fondů. Zahradnictví je plnohodnotná součást zemědělství, ale vzhledem k multirezortnímu charakteru zahradnické výroby je nutná znalost všech operačních programů. Na cvičení se naučí student zpracovat vlastní projekt, logický rámec projektu, finanční tabulky a financování zahradnického záměru ze strukturálních fondů.

Kmenová literatura

1Nařízení vlády č. 119/2005 Sb.
1Nařízení vlády č. 119/2005 Sb.
1Nařízení vlády č. 119/2005 Sb.
2Nařízení vlády č. 203/2004 Sb.
2Nařízení vlády č. 203/2004 Sb.
2Nařízení vlády č. 203/2004 Sb.
3Nařízení vlády č. 241/2004 Sb.
3Nařízení vlády č. 241/2004 Sb.
3Nařízení vlády č. 241/2004 Sb.
4Nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
4Nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
4Nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
5Návrh Nařízení Rady EK z 14.7.2004
5Návrh Nařízení Rady EK z 14.7.2004
5Návrh Nařízení Rady EK z 14.7.2004
6Nařízení Komise (ES) č. 583/2004 ze dne 22. března 2004
6Nařízení Komise (ES) č. 583/2004 ze dne 22. března 2004
6Nařízení Komise (ES) č. 583/2004 ze dne 22. března 2004
7Nařízení Komise (ES) č. 4/2004 ze dne 23. prosince 2003
7Nařízení Komise (ES) č. 4/2004 ze dne 23. prosince 2003
7Nařízení Komise (ES) č. 4/2004 ze dne 23. prosince 2003
8Nařízení Komise (ES) č. 27/2004 ze dne 5. ledna 2004
8Nařízení Komise (ES) č. 27/2004 ze dne 5. ledna 2004
8Nařízení Komise (ES) č. 27/2004 ze dne 5. ledna 2004
9Nařízení Rady (ES) č. 817/2004 z 29. března 2004
9Nařízení Rady (ES) č. 817/2004 z 29. března 2004
9Nařízení Rady (ES) č. 817/2004 z 29. března 2004

Doporučená Literatura

1Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
1Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
2Operační program Horizontální program rozvoje venkova
2Operační program Horizontální program rozvoje venkova
3Společný regionální operační program
3Společný regionální operační program
4Operační program Průmysl a podnikání
4Operační program Průmysl a podnikání
5Operační program Infrastruktura
5Operační program Infrastruktura
6Potluka, O. a kol.: Průvodce strukturálními fondy EU, IREAS 2003 s. 195
6Potluka, O. a kol.: Průvodce strukturálními fondy EU, IREAS 2003 s. 195