EPA01E

Psychologie osobnosti, sociální psychologie

KPsGarant předmětu: PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:základy obecné psychologie ze střední školy
Popis, cíl a formy výuky:Psychologie jako základní předmět je předpokladem pro studium dalších specializovaných předmětů jako např. řízení marketingu a obchodu. Pomáhá pochopit činitele ovlivňující rozvoj osobnosti člověka ve společnosti, přispívá k sebepoznání a rozšiřuje vzdělání v humanitních vědách.
Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti základních psychologických pojmů, zákonitostí a teorií, zejména z oblasti kognitivní a sociální psychologie, interpersonální komunikace, motivace a osobnosti. Studenti využívají tyto znalosti v seminářích, v nichž si budou rozvíjet praktické dovednosti pro své budoucí role a pozice formou aktivního sociálního učení.

Kmenová literatura

1Bidlová, E.: Úvod do psychologie osobnosti a sociální psychologie. Praha: PEF ČZU, 1998
2Brockert, S., Braunová, G.: Testy emocionální inteligence. Ikar: Praha, 1997
3Erikson, E. H.:Osm věků člověka. Praha: Propsy, 1996
4Fraňková, S., Klein, Z.: Úvod do etologie člověka, Praha: HaH, 1997
5Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie a sociologie. Praha: Fortuna, 1999.
6Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha: Portál 1998
7Janoušek, J. a kol.: Sociální psychologie. Praha: SPN, 1988
8Jung C.G.: Duše moderního člověka. Brno: Atlantis, 1994
9Kohout, J.: Rétorika. Management Praha: Press, 1994
10Provazník V. a kol.: Psychologie pro ekonomy. Praha: Grada Publishing, 1997
11Sýkora, J.: Člověk v krizi. Praha: PEF ČZU, 1998
12Vališová, A.: Hry s odkrytými kartami. Praha: Pansofia, 1996

Doporučená Literatura

1Atkinsonová R. L., Atkinson R.C., Smith E.E.: Psychologie. Praha:Victoria Publishing, 1995
2Drapela Victor. J.: Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1998
3Nakonečný M.: Psychologie osobnosti. 2 vyd. Praha: Academia, 1997
4Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999
5Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie. Praha: ISV, 1997