EPA05E

Duševní hygiena

KPsGarant předmětu: PhDr. Hana Chýlová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6. 8. 10.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:absolvování základního kursu psychologie osobnosti a sociální psychologie
Popis, cíl a formy výuky:V přednáškách jsou studenti seznamováni s problematikou psychologie zdraví s důrazem na oblast duševní hygieny. Během cvičení a seminářů jsou studenti vedeni k hlubšímu sebepoznávání, seznamují se základy autoregulačních technik, s některými metodami zvládání stresu. Učební proces je podporován vypracováním skupinového projektu, který je presentován a diskutován v seminářích. Cílem je přispět k rozšíření technik zvládání stresu i k obohacení životního stylu posluchačů. Předmět vychází z poznatků aplikovaných psychologických oborů, zaměřených na zvládání běžných i mimořádných životních událostí.

Kmenová literatura

1Chamoutová, K., Chamoutová, H.: Duševní hygiena. Duševní zdraví. Praha: PEF ČZU 2006.
2Sýkora, J., Dvořák, J.: Člověk v krizi, PEF ČZU 1998.
3Veltrubská, I., Chamoutová, K.: Duševní hygiena, PEF ČZU 1998.
4Krch Fr, D.: Bulimie. Jak bojovat s přejídáním. Grada Praha 2003
5Novák, T.: Psychická sebeobrana. Praha: Grada 2001.
6Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Portál, Praha 2002.

Doporučená Literatura

1Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha: Portál 2001
2Sýkora, J., Dvořák, J.: Člověk v krizi. Praha: PEF ČZU 1998
3Nešpor, K.: Léčivá moc smíchu. Praha: Vyšehrad, 2004
4Veltrubská, I., Chamoutová, K.: Duševní hygiena. Praha: PEF ČZU 1998
5Novák, T.: Jak bojovat se stresem. Praha: Grada, 2004.