ERA14E

Marketing zahradních produktů

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Statistika a počítačové dovednosti
Popis, cíl a formy výuky:Cílem tohoto předmětu je vytvořit a přeměnit citlivost k potřebám do nabídky cílovému segmentu trhu. Takto přidaná hodnota má být prokázána odkazem na použitý postup STP a marketingové programy. Tyto cíle odvozuje a prokazuje každý student ve svém individuálním projektu.

Kmenová literatura

1Kotler, P.: Marketing management. Praha Grada 2001, ISBN:80-247-0016-6.
1Kotler, P.: Marketing management. Praha Grada 2001, ISBN:80-247-0016-6.
1Kotler, P.: Marketing management. Praha Grada 2001, ISBN:80-247-0016-6.
1Kotler, P.: Marketing management. Praha Grada 2001, ISBN:80-247-0016-6.
1Kotler, P.: Marketing management. Praha Grada 2001, ISBN:80-247-0016-6.
1Kotler, P.: Marketing management. Praha Grada 2001, ISBN:80-247-0016-6.
2Linhart, Z.: Marketing. ČZU Praha 2003, ISBN 80-213-1011-1
2Linhart, Z.: Marketing. ČZU Praha 2003, ISBN 80-213-1011-1
2Linhart, Z.: Marketing. ČZU Praha 2003, ISBN 80-213-1011-1
2Linhart, Z.: Marketing. ČZU Praha 2003, ISBN 80-213-1011-1
2Linhart, Z.: Marketing. ČZU Praha 2003, ISBN 80-213-1011-1
2Linhart, Z.: Marketing. ČZU Praha 2003, ISBN 80-213-1011-1
3Morrison, A., M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Victoria Publishing Praha1989, ISBN 80-85605-90-2
3Morrison, A., M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Victoria Publishing Praha1989, ISBN 80-85605-90-2
3Morrison, A., M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Victoria Publishing Praha1989, ISBN 80-85605-90-2
3Morrison, A., M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Victoria Publishing Praha1989, ISBN 80-85605-90-2
3Morrison, A., M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Victoria Publishing Praha1989, ISBN 80-85605-90-2
3Morrison, A., M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Victoria Publishing Praha1989, ISBN 80-85605-90-2

Doporučená Literatura

1Nondek, I. – Řenčová, L.: Internet a jeho komerční využití. Praha GRADA 2000 ISBN: 80-7169-933-0.
1Nondek, I. – Řenčová, L.: Internet a jeho komerční využití. Praha GRADA 2000 ISBN: 80-7169-933-0.
1Nondek, I. – Řenčová, L.: Internet a jeho komerční využití. Praha GRADA 2000 ISBN: 80-7169-933-0.
1Nondek, I. – Řenčová, L.: Internet a jeho komerční využití. Praha GRADA 2000 ISBN: 80-7169-933-0.
2Situační a výhledová zpráva MZe Zelenina, Ovoce, Květiny
2Situační a výhledová zpráva MZe Zelenina, Ovoce, Květiny
2Situační a výhledová zpráva MZe Zelenina, Ovoce, Květiny
2Situační a výhledová zpráva MZe Zelenina, Ovoce, Květiny
3Johnson, G. – Scholes, K.: Cesty k úspěšnému podniku. Praha Computer Press 2000 ISBN: 80-7226-220-3.
3Johnson, G. – Scholes, K.: Cesty k úspěšnému podniku. Praha Computer Press 2000 ISBN: 80-7226-220-3.
3Johnson, G. – Scholes, K.: Cesty k úspěšnému podniku. Praha Computer Press 2000 ISBN: 80-7226-220-3.
3Johnson, G. – Scholes, K.: Cesty k úspěšnému podniku. Praha Computer Press 2000 ISBN: 80-7226-220-3.
4Využití INTERNETových stránek, časopisů např. \`Zboží a prodej\`, \`Moderní obchod\`, \`Marketing a komunikace\`, Farmář, Agrární Noviny, Zemědělec, příručky VÚZE
4Využití INTERNETových stránek, časopisů např. \`Zboží a prodej\`, \`Moderní obchod\`, \`Marketing a komunikace\`, Farmář, Agrární Noviny, Zemědělec, příručky VÚZE
4Využití INTERNETových stránek, časopisů např. \`Zboží a prodej\`, \`Moderní obchod\`, \`Marketing a komunikace\`, Farmář, Agrární Noviny, Zemědělec, příručky VÚZE
4Využití INTERNETových stránek, časopisů např. \`Zboží a prodej\`, \`Moderní obchod\`, \`Marketing a komunikace\`, Farmář, Agrární Noviny, Zemědělec, příručky VÚZE