ETA05E

Informatika

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:znalosti ze střední školy
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je zdůraznit základní principy potřebné pro práci s počítači. Sjednotit, rozšířit a prohloubit základní znalosti posluchačů v oblasti HW, SW, sítí a Internetu, bezpečnosti při užívání PC a Internetu. Seznámit studenty s autorským zákonem, základy šifrování, s principem elektronického podpisu aj. Umožnit kvalifikované využití informačních technologií v navazujících odborných předmětech. Na cvičeních sjednotit, rozšířit a prohloubit znalosti posluchačů v ovládání aplikací MS Office.
Náplň kurzu splňuje, a v některých oblastech i překračuje požadavky pro mezinárodní testování počítačové gramotnosti – ECDL (European Computer Driving Licence).

Kmenová literatura

1Žid, N. a kol. Orientace ve světě informatiky. Praha: Management Press, 1998. 391 s. ISBN 80-85943-58-1.
2Minasi, M. PC - velký průvodce hardwarem. Praha: Grada, 1996. 978 s. ISBN 80-7169-178-X.
3Voříšek, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha: Management Press, 1999. 323 s. ISBN 80-85943-40-9
4Sobota, B., Milián, J. Grafické formáty. České Budějovice: Kopp, 1996. 157 s. ISBN 80-85828-58-8.
5Milková, E. Algoritmy - typové konstrukce a příklady. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. 109 s. ISBN 80-7041-998-9.
6Szor, P. Počítačové viry. Brno: Zoner Press, 2006. 608 s. ISBN 80-86815-04-8.
7Groff, J.R., Weinberg, P.N. Understanding UNIX. Indiana: Que, 1988. 234 p. ISBN 0-88022-343-X.
8Břehovský, P. Praktický úvod do TCP/IP. České Budějovice: Kopp, 1994. 107 s. ISBN 80-85828-18-9.
9Horák, J. Bezpečnost malých počítačových sítí. Praha: Grada, 2003. 200 s. ISBN 80-247-0663-6.
10Weizenbaum, J. Mýtus počítače. Praha: Moravia Press, 2002.182 s. ISBN 80-86181-55-3.

Doporučená Literatura

1Vaněk, J. a kol. Informační technologie I - vybrané kapitoly. Praha: ČZU, 2007. 160 s. ISBN 978-80-213-1122-03.
2Vaněk, J. a kol. Databázové a síťové technologie. Praha: CREDIT, 2000. 146 s. ISBN 80-213-0576-2.
3Očenášek, V. a kol. Informatika I - cvičení. MS Office 2007. Praha: ČZU, 2009. 141 s. ISBN 978-80-213-1990-5.
4Žid, N. a kol. Orientace ve světě informatiky. Praha: Management Press, 1998. 391 s. - ISBN 80-85943-58-1.