EUA01E

Daňová soustava AF

KOFGarant předmětu: Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4. 8.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 26
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:některý z předmětů Účetnictví (např. EUX03E, EUX71E)
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s využíváním soustavy daní v České republice a s daňovými mechanismy uplatňovanými ve státech Evropského společenství.

Kmenová literatura

1business.center.cz
2www.finance.cz
3www.czech.cz
4www.kdpr.cz
5www.mfcr.cz
6www.finance.cz

Doporučená Literatura

1Šulcová, M.: Daňová soustava, elektronická verze skript na etext.czu.cz
2Daňové zákony - úplná znění platná v daném roce