EUA08E

Učetnictví nevýdělečných organizací

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:základy účetnictví
Popis, cíl a formy výuky:Výuka je zaměřená na vedení účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a ostatních nevýdělečných organizací soukromého sektoru. Studenti jsou seznámeni se specifiky účtování jednotlivých složek majetku a zdrojů krytí majetku nevýdělečných organizací veřejného a soukromého sektoru. Důraz je kladen na rozpočtové hospodaření nevýdělečných organizací a jeho zachycení ve finančním účetnictví, které poskytuje informace o plnění rozpočtu organizací.

Kmenová literatura

1Nováková, Š.: Účetnictví organizačních složek státu a obcí, VŠE Praha, 2003, ISBN 80-245-0296-8
2Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví.
3Časopis Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, vydavatel Svaz účetních, Praha 2008

Doporučená Literatura

1Nováková, Š.: Účetnictví organizačních složek státu a obcí, VŠE Praha, 2003, ISBN 80-245-0296-8
2Časopis Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, vydavatel Svaz účetních, Praha 2004