EUX03E

Účetnictví

KOFGarant předmětu: Ing. Jitka Šišková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nespecifikovány
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je získání základů vedení účetnictví u podnikatelského subjektu podle platných právních norem.

Kmenová literatura

1Landová, M.: Účetnictví, edice PEF ČZU Praha, 2003, 2. vydání
1Landová, M.: Účetnictví, edice PEF ČZU Praha, 2003, 2. vydání
2Landová, M.: Cvičení z účetnictví pro neekonomické obory ČZU, edice PEF ČZU Praha, 2003, 4. vydání
2Landová, M.: Cvičení z účetnictví pro neekonomické obory ČZU, edice PEF ČZU Praha, 2003, 4. vydání

Doporučená Literatura

1Landová, M.: Účetnictví, edice PEF ČZU Praha, 2006, třetí přepracované
11.Valder A., Lörinczová, E. : Účetnictví I., edice PEF, ČZU v Praze 2007, 120 s., ISBN 978-80-213-0934-0
2Landová, M.: Cvičení z účetnictví pro neekonomické obory ČZU, edice PEF ČZU Praha, 2006, 5. vydání