ATA70E

Teoretické základy pěstování travních porostů

KPTGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 15
Hodin cvičení/semestr: 5
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s ekologickými i jinými funkcemi různých typů travních porostů, sortimentem rostlinného materiálu používaného k jejich zakládání i nejdůležitějšími planými druhy, které se v nich vyskytují jako plevele nebo indikátory ekologických podmínek, dále se způsoby výběru a šlechtění speciálních trávníkových odrůd, semenářstvím, sestavováním travních směsí a základními principy pěstování produkčních travních porostů pro alternativní účely.
obor Trávníkářství

Kmenová literatura

1ŠANTRŮČEK, J. a kol.: Encyklopedie pícninářství. Skriptum ČZU v Praze. Praha, 2007.
2Svobodová, M., 2003: Trávníky. Skriptum AF ČZU v Praze, PowerPrint Praha 6 Suchdol, 81 s.
3VESELÁ, M. a kol., 1998: Cvičení z pícninářství. Skriptum ČZU v Praze. Praha, Praha, PowerPrint Praha 6 Suchdol, 202 s.
4Hrabě, F. a kol.: Trávy a trávníky, co o nich ještě nevíme. Vydavatelství ing. Petr Baštan – Hanácká reklamní, Olomouc 2003, 157 s.
5Míka, V. a kol., 2000: Morfogeneze trav. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, 216 s.
6ONDŘEJ, J.: Trávníky v obytném prostředí. Sadovnictví, krajinářství sv. 4. Výzkumný a šlechtitelský ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích. 1982, 146 s.
7Turgeon, A. J., 2002: Turfgrass management. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 400 s.

Doporučená Literatura

1ŠANTRŮČEK, J. a kol.: Encyklopedie pícninářství. Skriptum ČZU v Praze. Praha, 2007. 202 s.
2Svobodová, M., 2003: Trávníky. Skriptum AF ČZU v Praze, PowerPrint Praha 6 Suchdol, 81 s.
3VESELÁ, M. a kol., 1998: Cvičení z pícninářství. Skriptum ČZU v Praze. Praha, Praha, PowerPrint Praha 6 Suchdol, 202 s.
4Míka, V. a kol., 200: Morfogeneze trav. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, 216 s.
5příslušné stránky //moodle.czu.cz